Informatie & tarieven

Hou jij van zingen en wil je je zangtalent ontwikkelen, grenzen verleggen of gewoon lekker zingen? Dat kan bij Vocalliezz!

Wij denken dat iedereen kan (leren) zingen. Of je alleen in de badkamer zingt of in een band of koor. Wij vinden het belangrijk dat je je eigen geluid ontdekt en dat je jezelf op je eigen manier durft te laten horen en zien. Belangrijk hierbij is dat je plezier hebt in het zingen.
Gratis proefles
Probeer het een keer!
Meld je aan voor een proefles en bekijk hier alle tarieven en informatie.

Tarieven

Onderstaand alle maandelijkse tarieven van het volledige lesaanbod van het seizoen 2019-2020.

Bij Vocalliezz betaal je geen inschrijfgeld.

Het cursusjaar voor alle lessen loopt vanaf augustus tot juli. De betaling hiervan is of in 2 termijnen of maandelijks van augustus tot en met juli. Het lesgeld wordt 12x per jaar (1x per maand) geïncasseerd. De betaling loopt van augustus tot en met juli om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden. Dus wanneer je een heel jaar les hebt gehad betaal je t/m 31 juli.

Groepsles

€ 25,00

Voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.
Wekelijks les, in totaal 34 lessen.

Duozangles

€ 35,-

Wekelijks les, in totaal 36 lessen.
Prijs vanaf 21 jaar = € 42,50 per maand.

Flexibele groepszangles

€ 40,-

Wekelijks les, in totaal 36 lessen, flexibel in te plannen.
Vanaf 20 jaar.

1 losse zangles

€ 25,-

Prijs vanaf 21 jaar = € 30,-

8 lessenkaart

€ 181,-

Prijs vanaf 21 jaar = € 220,-

Popkoor

€ 20,50

Wekelijks les, in totaal 34 lessen.
Prijs vanaf 21 jaar = € 24,20 per maand.

Zangles

€ 60,-

Wekelijks individuele zangles. In totaal 36 lessen.
Prijs vanaf 21 jaar = € 73,- per maand.

Zangles

€ 34,-

Tweewekelijks individuele zangles. In totaal 18 lessen.
Prijs vanaf 21 jaar = € 42,- per maand.

Workshop

Workshop incl. muziek & lunch

€ 45,-

Een dagvullend programma met zang technieklessen, muziek en lunch. Speciale wensen? Geef ze door, dan maken we een programma op maat.

Btw vanaf 21 jaar
Voor cursisten vanaf 21 jaar geldt een wetttelijke btw-lesgeldverhoging van 21% op de door ons gehanteerde tarieven. Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.

Stichting Leergeld
Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met een klein budget kunnen bij ons zangles volgen via Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Heerenveen zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Inschrijving

1. Inschrijven kan gedurende het gehele cursusjaar via www.vocalliezz.nl.

2. Het cursusjaar bestaat uit 2 zangtermijnen (augustus-januari en februari-juli). De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 1 termijn

3. Na de eerste les bent u verplicht het cursusgeld te betalen

4. Jaarcursussen worden elke maand geïncasseerd via automatische incasso. Voor een lessenkaart, korte cursus of workshop ontvangt u een factuur

5. Het cursus geld wordt verdeeld over 12 maanden, augustus t/m juli. (zangtermijn 1 wordt van augustus t/m januari geïncasseerd en zangtermijn 2 van februari t/m juli

6. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij wel gehandhaafd.

7. Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig. De BTW(21%) is verwerkt in het lestarief voor 21-plussers.

8. De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast.

9. Volgt u meerdere cursussen bij Vocalliezz dan krijgt u op uw tweede cursus 10% korting op de goedkoopste cursus. Dit geldt ook voor een ander gezinslid.

Uitschrijving

10. Indien de cursist voor de eerste keer inschrijft, heeft de cursist eenmalig de mogelijkheid om het lidmaatschap na 2 lessen te beëindigen.

11. Aan het einde van het seizoen, of halverwege het seizoen (na zangtermijn 1 in januari) kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

12. Het tussentijds beëindigen is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte.

Verhinderd

13. Het is niet mogelijk om groepslessen in te halen of te verrekenen.

14. Voor individuele en duo-zanglessen is het mogelijk om 1 zangles per seizoen in te halen aan het einde van het seizoen in de inhaalweek.

15. Afmelden van lessen graag via de mail of op korte termijn via WhatsApp.

16. Lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan, worden normaal doorbetaald, zulks met een maximum van 1 les per schooljaar. Meer verzuim geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld of de lessen worden ingehaald. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden zal de docent zorg dragen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

Beeldmateriaal en aansprakelijkheid

17. Cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal, waar de cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

18. Vocalliezz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

Vakanties

19. Vocalliezz houdt de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs noord aan. De lessen starten een week na de zomervakantie.