Skip to main content

Algemene voorwaarden Vocalliezz

Inschrijving

1. Inschrijven kan gedurende het gehele cursusjaar via www.vocalliezz.nl.

2. Het cursusjaar bestaat uit 2 zangtermijnen (augustus-januari en februari-juli). De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 1 termijn

3. Na de eerste les bent u verplicht het cursusgeld te betalen

4. Jaarcursussen worden elke maand geïncasseerd via automatische incasso. Voor een lessenkaart, korte cursus of workshop ontvangt u een factuur

5. Het cursus geld wordt verdeeld over 12 maanden, augustus t/m juli. (zangtermijn 1 wordt van augustus t/m januari geïncasseerd en zangtermijn 2 van februari t/m juli

6. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij wel gehandhaafd.

7. Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig. De BTW(21%) is verwerkt in het lestarief voor 21-plussers.

8. De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast.

9. Volgt u meerdere cursussen bij Vocalliezz dan krijgt u op uw tweede cursus 10% korting op de goedkoopste cursus. Dit geldt ook voor een ander gezinslid.

Uitschrijving

10. Indien de cursist voor de eerste keer inschrijft, heeft de cursist eenmalig de mogelijkheid om het lidmaatschap na 2 lessen te beëindigen.

11. Aan het einde van het seizoen, of halverwege het seizoen (na zangtermijn 1 in januari) kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

12. Het tussentijds beëindigen is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte.

Verhinderd

13. Het is niet mogelijk om groepslessen in te halen of te verrekenen.

14. Voor individuele en duo-zanglessen is het mogelijk om 1 zangles per seizoen in te halen aan het einde van het seizoen in de inhaalweek.

15. Afmelden van lessen graag via de mail of op korte termijn via WhatsApp.

16. Lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan, worden normaal doorbetaald, zulks met een maximum van 1 les per schooljaar. Meer verzuim geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld of de lessen worden ingehaald. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden zal de docent zorg dragen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

Beeldmateriaal en aansprakelijkheid

17. Cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal, waar de cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

18. Vocalliezz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

Vakanties

19. Vocalliezz houdt de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs noord aan. De lessen starten een week na de zomervakantie.